Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

SKLEPU INTERNETOWEGO

§ 1
[informacje ogólne]

1. Sklep Internetowy www.avantimo.pl (dalej: „Sklep Internetowy”) prowadzony jest przez Aleksandrę Kwiatkowską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Avantimo Aleksandra Kwiatkowska, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, ul. Kamionki 3b, 25-140 Łączna, NIP: 6631880516, REGON: 386274480.

2. W ramach działalności Sklepu Internetowego mogą być zbierane, przetwarzane i wykorzystywane dane Użytkowników Sklepu Internetowego (dalej: „Użytkownicy”), w tym dane osobowe.

3. Dane Użytkowników mogą być zbierane w wyniku: ich dobrowolnego podania przez Użytkowników oraz stosowania plików cookies – zarówno własnych jak i pochodzących od podmiotów zewnętrznych.

4. Zbierane mogą być ponadto informacje o adresie IP Użytkownika, czasie nadejścia zapytania i wysłania odpowiedzi, adresie strony internetowej, z której użytkownik został przekierowany do Sklepu Internetowego oraz rodzaju oprogramowania, z którego korzysta użytkownik (rodzaju systemu operacyjnego i rodzaju przeglądarki). Informacje te są wykorzystywane dla celów administrowania Sklepem Internetowym oraz tworzenia statystyk i analiz.

5. Administrator dba o prawidłowe zabezpieczenie danych Użytkowników poprzez stosowanie odpowiednich środków organizacyjnych i technicznych.

6. Bezpieczeństwo danych osobowych w trakcie przesyłu zapewnia stosowany przez Administratora protokół transmisji SSL. Protokół koduje dane przed ich wysłaniem z przeglądarki Użytkownika i dekoduje po bezpiecznym dotarciu na serwer Sklepu Internetowego.

§ 2
[dane osobowe]

1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Aleksandra Kwiatkowska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Avantimo Aleksandra Kwiatkowska, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, ul. Kamionki 3b, 25-140 Łączna, NIP: 6631880516, REGON: 386274480.

2. Administrator za pośrednictwem Sklepu Internetowego może zbierać, a następnie przetwarzać dane osobowe w celach takich jak:

1) zawarcie i realizacja umowy, o której mowa w regulaminie Sklepu Internetowego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

2) wysyłanie Użytkownikowi newslettera – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli zgody Użytkownika na przesyłanie mu newslettera; zgoda jest wyrażona przez podanie adresu e-mail i kliknięcie przycisku potwierdzającego zapisanie się do newslettera;

3) skontaktowanie się z Użytkownikiem, jeśli ten napisał do Administratora wiadomość, wypełnił formularz kontaktowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora; interesem takim jest skontaktowanie się z Użytkownikiem;

4) prowadzenie marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora; interesem takim jest promowanie produktów i usług Administratora;

5) statystyki i analizy zachowań Użytkowników w Sklepie Internetowym – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora; interesem takim jest dokonywanie ustaleń dotyczących korzystania przez Użytkowników ze Sklepu Internetowego w celu jej optymalizacji do potrzeb tych Użytkowników.

3. Administrator może udostępnić dane osobowe swoim podwykonawcom (podmiotom, z usług których korzysta przy przetwarzaniu) takim jak:

1) dostawcy usług i narzędzi informatycznych;

2) podmioty świadczące usługi marketingowe.

4. Administrator może udostępnić dane osobowe także podmiotom biorącym udział w wykonaniu umowy, o której mowa w Regulaminie, jeśli jest to niezbędne dla jej realizacji (np. kurierom dostarczającym produkty i podmiotom obsługującym płatności elektroniczne). W szczególności w przypadku korzystania przez Użytkownika z szybkich przelewów online podmiotowi obsługującemu system Przelewy24, który jest prowadzony przez PayPro Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu.

5. Administrator nie przekazuje danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy za wyjątkiem udostępniania danych podwykonawcom Administratora (podmiotom, które przetwarzają dane w jego imieniu), którzy dostarczają Administratorowi usługi informatyczne. Transfer danych poza Europejski Obszar Gospodarczy może nastąpić, jeśli jest to zgodne z obowiązującymi przepisami (na przykład na podstawie standardowych klauzul umownych).

6. Dane osobowe przetwarzane w celu:

1) zawarcia i realizacji umowy, o której mowa w Regulaminie Sklepu przetwarzane są przez okres potrzebny do przedawnienia roszczeń, które mogą wynikać z tej umowy;

2) wysyłania newslettera – przetwarzane będą do momentu cofnięcia zgody na otrzymywanie newslettera;

3) skontaktowania się z Użytkownikiem – przetwarzane będą przez okres 3 lat od dnia ich zebrania;

4) prowadzenia marketingu bezpośredniego usług Administratora – przetwarzane będą do momentu:

a) zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania w tym celu, chyba że Administrator wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą; w takim przypadku dane będą przechowywane do momentu istnienia takich ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, lub

b) cofnięcia zgody na otrzymywanie informacji handlowej lub na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego;

5) statystyki i analizy zachowań Użytkowników na Sklepie Internetowym – przetwarzane są przez okres 3 lat od dnia ich zebrania.

7. Użytkownikowi, którego dane dotyczą, przysługują następujące prawa:

1) prawo dostępu do podanych danych osobowych oraz prawo otrzymania ich kopii;

2) prawo do sprostowania danych osobowych;

3) prawo do usunięcia danych osobowych;

4) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

5) prawo do przeniesienia danych osobowych;

6) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

7) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, Użytkownik, którego dane dotyczą ma również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9. W celu wykonania powyższych praw Użytkownicy, których dane dotyczą mogą skontaktować się z Administratorem.

10. Użytkownik może zwrócić się do Administratora również w celu uzyskania informacji na temat tego, dlaczego Administrator uznał, że może przetwarzać dane osobowe Użytkownika na podstawie prawnie uzasadnionych interesów.

11. Administrator nie podejmuje wobec Użytkowników decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołują wobec Użytkowników skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nich wpływają.

§ 3
[pliki cookies]

1. W ramach działalności Sklepu Internetowego wykorzystywane są pliki cookies zapisywane w urządzeniach końcowych Użytkowników. Przez wykorzystywanie plików cookies należy rozumieć ich przechowywanie i uzyskiwanie do nich dostępu przez Administratora.

2. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym, treść (np. identyfikatory akcji) oraz unikalny numer.

3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

1) dostosowania zawartości Sklepu Internetowego do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze Sklepu Internetowego. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić Sklep Internetowy, dostosowując ją do jego potrzeb i preferencji;

2) dostosowania reklam wyświetlanych Użytkownikowi do jego preferencji;

3) tworzenia statystyk i analiz dotyczących korzystania ze Sklepu Internetowego.

4. W ramach Sklepu Internetowego stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies, session storage) oraz „stałe” (persistent cookies, local storage). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wygaśnięcia sesji (np. opuszczenia Sklepu Internetowego, usunięcia ich przez Użytkownika lub wyłączenia oprogramowania). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

5. Wykorzystywanie plików cookies nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniu końcowym Użytkownika i oprogramowaniu zainstalowanym na tym urządzeniu.

6. Domyślne ustawienia przeglądarek internetowych dopuszczają zwykle zapisywanie plików cookies w urządzeniach końcowych użytkowników stron internetowych. Ustawienia te mogą jednak zostać zmienione przez Użytkownika.

7. Użytkownik ma możliwość określenia warunków wykorzystywania plików cookies za pomocą ustawień oprogramowania (przeglądarki internetowej) zainstalowanego na jego urządzeniu końcowym. Zmiana może polegać na częściowym lub całkowitym ograniczeniu możliwości zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym użytkownika.

8. Zablokowanie ciasteczek lub ich usunięcie może powodować utrudnienia w korzystaniu ze Strony Internetowej, np. dlatego, że niektóre jej opcje nie będą dla dostępne dla Użytkownika.

9. Administrator informuje, że zgodnie z przepisami ustawy prawo telekomunikacyjne, zgoda użytkownika końcowego na przechowywanie informacji lub uzyskiwanie dostępu do informacji już przechowywanej w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym użytkownika końcowego może być wyrażona przez użytkownika również za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego urządzeniu końcowym. W przypadku zatem gdyby użytkownik nie chciał wyrazić takiej zgody, powinien dokonać zmiany ustawień przeglądarki internetowej.

10. Szczegółowe informacje w zakresie zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies oraz ich usunięcia uzyskać można na oficjalnej Sklepie Internetowym konkretnej przeglądarki. W szczególności powyższe informacje można znaleźć pod następującymi adresami stron internetowych:

1) przeglądarka Firefox;

2) przeglądarka Chrome;

3) przeglądarka Microsoft Edge;

4) przeglądarka Opera;

5) przeglądarka Safari.

§ 4
[narzędzia wykorzystywane w Sklepie Internetowym]

1. Administrator w ramach Sklepu Internetowego korzysta z narzędzi informatycznych dostarczanych przez podmioty zewnętrzne. Korzystanie z tych narzędzi może wiązać się z korzystaniem z plików cookies tych podmiotów. [narzędzia Google]

2. Administrator korzysta w Sklepie Internetowym z narzędzi dostarczanych przez

Google:

1) Google Analytics,

2) Google Search Console.

3. Dzięki korzystaniu z cookies, Google Analytics analizuje ruch i sposób w jaki Użytkownicy poruszają się po Stronie Internetowej. Administrator wykorzystuje dane zbierane przez Google Analytics do remakretingu/retargetingu, raportowania wyświetleń w sieci reklamowej Google oraz do analizy danych demograficznych i zainteresowań Użytkowników. Administrator może ustalić słowa kluczowe, reklamy, grupy reklam i kampanie, które najskuteczniej przyciągają klientów. Administrator może obserwować również aktywność na Sklepie Internetowym: przewijanie strony, kopiowanie jej elementów, czas aktywności danego użytkownika i inne zdarzenia. Wszystkie te dane zbierane są anonimowo. Umożliwia to mechanizm anonimizacji nr IP użytkownika. Użytkownicy mogą zapobiec wykorzystywaniu swoich danych w Google Analytics. Więcej informacji o tym jak można to zrobić znajduje się pod tym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

4. Google Search Console to narzędzie wykorzystywane do monitorowania stanu strony internetowej w wynikach wyszukiwania i poprawności jej indeksowania. Administrator może monitorować postępy, wahania pozycji witryny na konkretne frazy

oraz jej widoczność w wyszukiwarce Google. Administrator może obserwować na jakich urządzeniach Użytkownicy przeglądają stronę internetową.

5. Polityka prywatności Google jest dostępna pod tym linkiem: https://policies.google.com/privacy.

6. Google może przekazywać dane osobom trzecim. Na temat korzystania z plików cookies przez Google więcej informacji można znaleźć pod tym linkiem: https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=pl&gl=pl.